Autonomian aikaa Oulussa

Taustaa

Kevään 2014 aikana äidinkielen ja historian opettajat päättivät kokeilla oppiainerajat ylittävää työskentelytapaa. Äidinkieli ja historia ovat luontevat kumppanukset, sillä molempiin liittyy korostetusti tiedonhaku ja kirjalliset lähteet sekä niiden soveltava lukutaito. Oppilaita ohjeistettiin jo työskentelyä aloitettaessa, että heidän tekstinsä tulee päätymään koulumme verkkolehteen luettavaksi. Tämä projekti  on osoittanut 7. luokan nuorten kyvyn eläytyä autonomian ajan Suomen aikakauteen ja kyvyn tuottaa sisältöä melko itsenäisesti työskennellen,
TutkijaTiedonhaussa ovat opettajien lisäksi olleet korvaamattomana apuna Oulun kaupunginkirjaston, Oulun maakunta-arkiston ja Oulun kaupunginarkiston asiantuntijat. Maakunta- ja kaupunginarkistokäynnit antoivat nuorille jännittävän mahdollisuuden tutustua yli sadan vuoden takaisiin asiakirjalähteisiin autonomian ajalta. Samalla huomattiin ruotsin kielen taidon valtaisan tärkeä merkitys Suomen historian tutkimisen kannalta.

Oppilaiden tekstit

Mäntsälän perheen muistelmia
Naisten oikeudet Suomessa 1800-1900-lukujen vaihteessa
Oolannin sota ja brittien hyökkäys Ouluun
Oulun arkkitehtuuri: Teräksen talo, Oulun kaupungintalo, Tipala ja Hautajaishuoneisto
Oulun kaupungistuminen ja nykyaikaistuminen
Pulpetin tarina
Säätyjen elämää
Veikko Mäkisen päiväkirja vuosilta 1914-1918