Kouluaineet

Kouluaineet

Tutkimme koulumme alkuvaiheessa opiskeltuja kouluaineita ja niiden opetusvälineitä. Emme saaneet tietoa 1800-luvulta, mutta 1910-luvun aineista löysimme joitain tekstejä.

1910-luvulla koulussamme opiskeltiin uskontoa, suomea, ruotsia, historiaa, maantietoa, matematiikkaa, eläin- ja kasvioppia, fysiikkaa, terveysoppia, kaunokirjoitusta, piirustusta, laulua, voimistelua ja käsitöitä. Saksan- tai ranskankielestä sai valita pitkän tai lyhyen kurssin.

Uskonto

Uskontoa jokainen luokka opiskeli kaksi tuntia viikossa. Ensimmäisellä luokalla opiskeltiin Vanhan testamentin kirjat ja Uuden testamentin historiaa 30 kertomusta. Oppikirjana käytettiin Raamatun historiaa. Toisella luokalla Raamatun historia luettiin loppuun ja koko Uusi testamentti kerrattiin. Oppikirja oli sama kuin ensimmäisellä luokalla. Kolmannella luokalla oppilaat opiskelivat apostolien tekoja ja katekismusta luettiin ”Lupaukseen” saakka. Neljännellä luokalla luettiin katekismus loppuun. Opiskeltiin Vanhaa aikaa sekä keskiajasta Paavinvallan tointumiseen Italiassa. Viidennellä luettiin kirkkohistoria Paavinvallan tointumisesta loppuun ja Uusi aika kerrattiin.

Suomen kieli

Suomen kieltä opiskelivat ensimmäinen ja neljäs luokka kolme tuntia viikossa, muut luokat kaksi tuntia. Ensimmäisellä luokalla harjoiteltiin lauseiden jäsennystä. Suomenkielen oppikirja alkeisopetusta varten luettiin. Maamme kirja luettiin ja oppilaat kertoivat lukemastaan. Oikeinkirjoitusta ja välimerkkejä harjoiteltiin. Toisella luokalla oppilaat kirjoittivat neljä ainetta. He kertasivat Suomenkielen oppikirjaa sekä Maamme kirjaa. Oikeinkirjoitusharjoituksia tehtiin. Kolmannella luokalla luettiin Suomen kielioppi kansakouluja varten ja harjoiteltiin lauseen selitystä. Vänrikki Stoolin tarinoista tehtiin lausumisharjoituksia ja oppilaat kirjoittivat aineita. Neljännen luokan oppilaat lukivat Kalevalaa ja opiskelivat runousoppia. Oppikirja suomalaisen kirjallisuuden historiassa luettiin osittain. Aineita kirjoitettiin ja harjoiteltiin kirjallista käännöstä ruotsista suomeksi.Viidennellä luettiin Kalevala loppuun ja kirjallisuuden historia opiskeltiin kokonaan. Aineita kirjoitettiin.

Ruotsi

Ruotsia oli kaikilla luokilla kaksi tuntia viikossa. Kirjana käytettiin ainakin Ruotsinkielen alkeiskurssia. Ruotsin opiskelusta emme valitettavasti löytäneet enempää tietoja.

Historia

Kolmasluokkalaiset opiskelivat historiaa kolme tuntia viikossa. Toisilla luokilla sitä oli vain kaksi tuntia. Ensimmäisellä luokalla opiskeltiin itämaisia kansoja ja osittain kreikkalaisia kirjasta Yleinen historia kertomuksittain. Toisella luokalla Vanha aika opiskeltiin ja kerrattiin. Oppikirja oli nimeltään Yleisen historian oppikirja. Kolmannen luokan oppilaat lukivat ja kertasivat keskiajan saman oppikirjan mukaan. Neljäsluokkalaiset lukivat ja kertasivat Uuden ajan ensimmäisen ja toisen aikakauden samaisesta oppikirjasta. Viidennellä luokalla opiskeltiin Uuden ajan kolmas aikakausi ja kerrattiin koko yleinen historia. Luettiin myös Suomen historiasta.

Maantieto

Maantietoa opiskeltiin ensimmäisellä ja toisella luokalla kaksi tuntia viikossa. Muut luokat opiskelivat sitä vain tunnin verran viikossa. Ensimmäisellä luokalla opiskeltiin Suomen, Venäjän ja Skandinavian niemimaan paikkoja. Toisen luokan oppilaat opiskelivat Brittein saaret sekä Keski- ja Etelä-Euroopan Maantiedon oppikirjasta. Kolmannella luokalla käytettiin samaa oppikirjaa Aasian maantieteen opiskeluun. Neljännen luokan oppilaat käyttivät myös Maantiedon oppikirjaa. He opiskelivat Afrikkaa ja Amerikkaa. Viidennellä opiskeltiin valtameriä ja yleismaantiedettä. Suomi, Venäjä, Skandinavian niemimaa, Brittein saaret ja Keski-Eurooppa kerrattiin Maantiedon oppikirjan mukaan.

Matematiikka

Matematiikka oli yksi tärkeimmistä aineista. Sitä opiskeltiin neljä tuntia viikossa, paitsi viidennellä luokalla, jolloin sitä opiskeltiin kolme tuntia viikossa. Ensimmäisellä luokalla opeteltiin neljä laskutapaa kokonaisilla ja laatuluvuilla. Oppilaat tutustuivat lukujen jaollisuuteen, suurimpaan yhteiseen tekijään ja pienimpään yhteiseen jaettavaan. Toisella luokalla opiskeltiin neljä laskutapaa murto-ja desimaaliluvuilla. Opeteltiin myös yksi- ja moniehtoinen päätöslasku. Kolmannen luokan oppilaat harjoittelivat moniehtoisia päätöslaskuja, prosenttilaskuja, korkolaskuja, alennuslaskuja, seuralaskuja ja neliöjuuren etsimistä. Neljännellä luokalla opeteltiin neljä laskutapaa kokonaisilla- ja murtolausekkeilla. Ensimmäisen asteen yhtälöitä opeteltiin yhdellä tuntemattomalla. Viidennellä harjoiteltiin neljää laskutapaa murtolausekkeilla. Opeteltiin ensimmäisen asteen ekvaktionit sekä vastaavat problemit.

Fysiikka

Fysiikkaa opiskeltiin vain viidennellä luokalla. Sitä oli kaksi tuntia viikossa. Fysiikan opiskelusta ei ole paljoa tietoa, mutta kirjana käytettiin J. A. Rosenqvistin Fysiikkaa.

Eläin- ja kasvioppi

Eläin-ja kasvioppi olivat aineita, joita toisen, kolmannen ja neljännen luokkien oppilaat opiskelivat kaksi viikkotuntia. Toisella luokalla eläinopissa käytettiin kirjana Koulun eläinoppia. Luettiin ihmisistä ja nisäkkäistä. Kasviopissa käytettiin kirjana Koulun kasvioppia. Opiskeltiin tunnistamaan kasveja ja kesällä kerättiin 40 kasvia. Kolmannella luokalla eläinopissa opiskeltiin linnut, matelijat, sammakkoeläimet ja kalat. Kasviopissa opiskeltiin kasvien 29 heimoa. Kesällä oli koottava 60 kasvia. Neljännellä luokalla eläinopissa opiskeltiin luurangottomia eläimiä. Kasviopissa opiskeltiin kasvien sisärakennetta, hengitystä, ravintoa ja siitosta.

Terveysoppi

Viidennen luokan oppilaat opiskelivat terveysoppia yhden tunnin viikossa. Opiskeltiin ihmiskehon pääpiirteet ja terveysopin alkeet. Terveysoppia esitettiin suullisesti eri lähteiden mukaan.

Piirustus

Kolmannen, neljännen ja viidennen luokan oppilaat harjoittelivat piirustusta kaksi tuntia viikossa. Kolmannella luokalla harjoiteltiin piirtämään ympyrä-, ovaali-, muna- ja spiraalimuotoja sekä paperille että linoleumitauluille. Oppilaat piirsivät hiilellä käyräviivaisia esineitä, kuten palloja, omenoita, kirsikoita ynnä muuta. Esineiden piirtämisen ohessa tehtiin vapaakäsiharjoituksia. Oppilaat sommittelivat laitaornamentteja ja maalasivat niitä akvarelleilla. Leikattiin varjokuvioita ja tehtiin muovailuharjoituksia. Oppilaat harjoittelivat myös piirtämään pensseleillä. Neljännen luokan oppilaat piirsivät lasiesineitä värillisille papereille. Pintaornamenttejä sommiteltiin ja oppilaat piirsivät joulujuhlien ohjelmiin kuvia. Kasveja piirrettiin pensseleillä. Viidennellä luokalla sommiteltiin kahvimyssyjen ja tapettilistojen malleja. Kasvien piirtämistä jatkettiin ja akvarelliväreillä maalattiin esineitä, hedelmiä ja täytettyjä lintuja.

Kaunokirjoitus

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat harjoittelivat kaunokirjoitusta kaksi tuntia viikossa.

Laulu

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelivat laulua kaksi tuntia viikossa, muut luokat yhden tunnin.

Jonas, Piia, Onerva ja Eppu